Tikkurilan Terassivisa-arvonnan säännöt

JÄRJESTÄJÄ


Tikkurila Oyj, Heidehofintie 2, 01300 Vantaa (jäljempänä "Järjestäjä"). Yhteydenotot kilpailun Järjestäjään sähköpostitse osoitteella: info.fi@tikkurila.com


OSALLISTUMISKELPOISUUS
Kilpailuun voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän tai Yhteistyökumppanin (maalia myyvien jälleenmyyjien) palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän kilpailun järjestämiseen tai heidän perheenjäseniään. Kampanjan järjestäjä pidättää oikeuden hylätä sellaiset osallistujat, jotka ovat rikkoneet sääntöjä ja joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Yksi henkilö voi osallistua arvontaan vain yhden kerran.OSALLISTUMISAIKA

Osallistumisaika on 19.4. - 31.5.2022. Päättymisajan jälkeen ilmoitettuja suorituksia ei oteta huomioon.


 

KILPAILUUN OSALLISTUMINENKilpailuun osallistuvat kaikki terassivisan tehneet ja yhteystietonsa jättäneet.

PALKINTOPalkintona arvotaan 500 € arvosta Tikkurilan maaleja.KILPAILUN VOITTAMINEN


Kilpailun voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja jos voittaja ei vastaa viikon (7pv) kuluessa ilmoituksesta, palkinnon saaja arvotaan uudelleen. Järjestäjä toimittaa ilmoituksen ja voiton vastaanottamista koskevat ohjeet voittajille puhelimitse tai sähköpostitse. Voittaja noutaa palkinnon lähimmältä Tikkurilan jälleenmyyjältä: https://tikkurila.fi/kauppahaku
Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Arvonta noudattaa Suomen lakia. Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta.

Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa
Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan voimassaolevaa lainsäädäntöä ja Tikkurilan tietosuojakäytänteitä.Kilpailun osallistumisen yhteydessä henkilöstä kerätään seuraavat tiedot:
Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite.


Henkilön antaessa suostumuksensa henkilötietoja voidaan käsitellä myös markkinointiin ja muihin tarkoituksiin, joista kerrotaan tarkemmin Tikkurilan tietosuojaselosteessa. Suostumus ilmoitetaan kyselyyn vastatessa kyselylomakkeella.
 
Muilta osin henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan niitä käytänteitä ja seikkoja, jotka on mainittu yllä mainitussa tietosuojaselosteessa.